Aanvullende informatie

Behandelduur:
  • Een onderzoek duurt ongeveer 40 minuten
  • Een vervolgbehandeling  duurt 30 minuten.

Behandelfrequentie:

  • De frequentie zal lager zijn dan bij reguliere fysiotherapie;
  • mede afhankelijk van de klachten

Behandelkosten:

De kosten vanhet onderzoek zijn €45,-
De kosten van een behandeling zijn € 30,- per consult per half uur.


Verwijzing:

  • U heeft geen verwijzing nodig;
  • ik heb het certificaat Direct Toegankelijke Fysiotherapeut

Vergoeding:

De meeste verzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk als u aanvullend verzekerd bent. U kunt uw nota meestal declareren bij uw verzekering.

Informeer bij uw verzekering om niet voor verrassingen komen te staan!

>> terug