Versterk je immuunsysteem

                                                         ...

Lees meer
Kortingsactie Cadeaubon Massage

Speciaal voor de heropening biedt Josephine een m...

Lees meer
Tips om gezond te blijven

In deze bijzondere tijd, waarin het veelal over z...

Lees meer

Therapeutische werkvormen

Omschrijving van de door mij toegepaste werkmethodes.

 

Reiki volgens de Usui Shiki Ryoho methode

Reiki is een vorm van werken met universele levensenergie wat via de handen wordt doorgegeven. Reiki helpt je ontspannen, ondersteunt een genezingsproces, helpt pijn te verlichten of zelfs te laten verdwijnen. Blokkades in de energiestroom worden door middel van Reiki opgeheven en weer tot stroming gebracht, toxines worden afgevoerd. Reiki voedt de plekken waar weinig energie is, herstelt prikkeloverdracht en beïnvloedt het lichaam op zowel fysiek als mentaal niveau. Reiki is een aanvulling op en geen vervanging van reguliere gezondheidszorg.

Bio-energetisch Lichaamswerk

Psychische en emotionele spanningen of conflicten hebben invloed op de spierspanning in het lichaam. Sommige van deze spierspanningen gaan zich op specifieke plaatsen in het lichaam chronisch vastzetten en belemmeren hiermee beweeglijkheid, veroorzaken een negatief lichaamsgevoel en verstoren de vrije energiestroom in het lichaam. Bio-energetisch Lichaamswerk (Reich & Lowen) is een praktische therapeutische werkvorm, die bestaat uit een groot aantal doeltreffende en specifiek gerichte lichaamsoefeningen met als doel de spierspanningen te verminderen of op te laten lossen, waardoor de vitale levensenergie weer natuurlijk kan stromen.

Genezen van “kindpijnen”

Het toelaten van gevoelens die horen bij oude emotioneel beladen ervaringen in een veilige omgeving en vanuit een volwassen bewustzijn, wordt in deze werkwijze bewerkstelligd door opzettelijke regressie. Dat wil zeggen: er wordt terug gegaan naar de oorspronkelijke pijn en doorvoeld. De emotionele herinnering wordt op deze manier naar boven gehaald en aan bijbehorend verhaal gekoppeld. Met de belangrijke kennis dat de gebeurtenis oud en voorbij is en in het hier-en-nu geen enkele bedreiging meer vormt, wordt deze combinatie opnieuw opgeslagen in het werkgeheugen. Vaak wordt hierna opluchting en ruimte ervaren.

Innerlijk Kindwerk

Dit is een werkmethode waarbij terug gegaan wordt naar de kindertijd. Beperkende overtuigingen en terugkerende emoties vinden vaak hun oorsprong in onverwerkte ervaringen uit de kindertijd. Doel van de werkmethode: vanuit een volwassen positie contact maken met die ervaringen die een cliënt ervan weerhouden om in zijn kracht te gaan staan. Door te onderzoeken en erkennen van dat wat in het verleden is gebeurd, kan de cliënt zich bewust worden van het feit dat hij wellicht nog oude overtuigingen met zich meedraagt. Vanuit het volwassen bewustzijn kunnen deze vervolgens herkend, verwerkt en losgelaten worden. Hierdoor komen blokkades weer tot stroming en kan een cliënt loskomen van hardnekkige gewoontes.

Gestalttechnieken

Deze technieken zijn gericht op herstel van het contact van een cliënt met zichzelf en zijn omgeving. Het gaat erom dat de cliënt besef krijgt van datgene wat werkelijk contact in de weg staat. Een belangrijk onderdeel hierbij is het opsporen van onafgemaakte zaken. Dit zijn belevingen die niet volgens de eigen behoeften zijn afgerond en op de achtergrond om aandacht blijven vragen. Deze onafgemaakte zaken worden opgezocht zodat ze alsnog aangegaan of verwerkt kunnen worden. Het is een actieve en ervaringsgerichte vorm van therapie.

Niet geleefde boosheid: een onafgemaakte Gestalt

Het uiten van boosheid kan een belangrijk onderdeel binnen de therapie zijn. Boosheid zit opgeslagen in het lichaam en alleen door gebruik van het lichaam kan die lading zich volledig ontladen. Afhankelijk van waar in het lichaam energie geblokkeerd is geraakt en wat de grensoverschrijding was, wordt gebruik gemaakt van verschillende en specifieke uitingsvormen.

Proceswerk: de Intuïtieve Dialoogsessie.

Wanneer:

  • Als tijdens een sessie naar voren komt dat er sprake is van een moeizame of onafgemaakte relatie met een ander
  • Wanneer er opgezien wordt tegen een moeilijk gesprek.
  • Wanneer er gebeurtenissen in de kindertijd hebben plaatsgevonden en de cliënt alsnog iets wil zeggen wat hij nooit heeft kunnen zeggen tegen bijvoorbeeld ouders, broer, zus, leraar

Waarom:

  • Om een Gestalt, een onafgemaakte energetische beweging, van vroeger af te maken. Dit kan inhouden dat lastige dingen benoemd worden, maar ook bv postuum liefde of dankbaarheid uitspreekt naar bijvoorbeeld een overleden ouder.
  • Om helderheid in zichzelf te krijgen
  • Als generale repetitie voor een lastig gesprek
  • Om na aanvankelijke boosheid en verwijt, mededogen te krijgen met een dialoogpartner na in zijn of haar schoenen te hebben gestaan.

Voice Dialogue

Een therapeutische werkmethode met wortels in het Jungiaanse gedachtengoed, waarbij men tracht de verschillende kanten van een persoonlijkheid te ontdekken, deze te belichten en ze met elkaar in balans te brengen. Uitgangspunt van deze methode is dat we uit verschillende energiepatronen bestaan (sub persoonlijkheden; Hal & Sidra Stone). Gedurende ons leven hebben we geleerd dat sommige energiepatronen leiden tot waardering en beloning, andere juist niet. Gevolg is dat we ons met specifieke delen zijn gaan identificeren terwijl andere delen onbewust onderdrukt of verstoten zijn geraakt. Hierdoor ontstaan soms hardnekkige (gedrags-)patronen, gebrek aan energie, creativiteit en levenslust. Voice Dialogue is een niet oordelende methode, waarbij respectvol met de verschillende kanten van een persoonlijkheid wordt gewerkt, de begeleider letterlijk met die verschillende kanten in gesprek gaat en de cliënt daarbij uitnodigt zichzelf fysiek te verplaatsen. Het is een methode die vaak leidt tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten wat de cliënt leert zichzelf beter te managen en zijn keuzevrijheid te vergroten. Het leidt tot bewustwording, het vergroten van zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Karakterstructuren

Karakterstructuren bestaan uit een samenhang van lichamelijke en psychische kenmerken, overtuigingen en gedragspatronen (Reich & Lowen). Ze zijn uit pijn geboren en daarom is hun onderliggende intentie positief. Het waren overlevingsmechanismen om in de eerste instantie veiligheid, bescherming en rust te geven. In het latere leven kunnen ze echter persoonlijke groei en ontwikkeling blokkeren. Kennis van de karakterstructuren geeft inzicht in de effecten van de overlevingsmechanismen en kan een waardevolle aanvulling betekenen voor het uitstippelen van een passend therapeutisch pad.

Kennis over het pijnlichaam

Door kennis over het pijnlichaam (energiepatroon; Eckart Tolle) bij te brengen zal de cliënt merken dat het pijnlichaam beetje bij beetje aan kracht en grip zal verliezen. Wanneer de cliënt zijn eigen denken leert zien, zichzelf niet meer identificeert met zijn gevoelens en gedachten, leert inzien dat hij gedachten, gevoelens en wilsimpulsen heeft maar deze niet is. Wanneer hij bij iedere keer dat hij getriggerd wordt, kan inzien dat een situatie in het hier-en-nu een symbool kan zijn voor een mogelijk (pijnlijke) situatie in het verleden. De meeste pijn kent een parallel in het verleden en wanneer die parallel ontdekt is, zal het de cliënt helpen om zich niet door bepaalde gevoelens en gedachten in het hier-en-nu mee te laten slepen.

The Work

Gedachten en overtuigingen maken zaken vaak ingewikkelder, groter of kleiner dan ze in werkelijkheid zijn. Met behulp van The Work leert de cliënt onderscheid te maken tussen de realiteit en zijn eigen gedachten en overtuigingen daarover. Het helpt de cliënt zaken te zien zoals ze werkelijk zijn en zo wordt gevoel bij de basis aangepakt. Met behulp van The Work onderzoekt de cliënt stressvolle gedachten en overtuigingen, krijgt hij inzicht in overtuigingen en hoe deze van invloed kunnen zijn op alles wat hij doet. De cliënt leert zich los te maken van zijn beperkende overtuigingen waardoor er bewustere keuzes gemaakt kunnen worden. The Work is een praktische, doeltreffende werkmethode die leidt tot bewustwording, het vergroten van zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. 

Conny Comba