Heropening praktijk

Beste cliënt,

Hoera, we mogen vanaf woensdag 3 maart wee...

Lees meer
Versterk je immuunsysteem

                                                         ...

Lees meer
Kortingsactie Cadeaubon Massage

Speciaal voor de heropening biedt Josephine een m...

Lees meer

Werkwijze van Josephine

Werkwijze

Bij een aanvraag voor behandeling verzoeken wij u uitvoerig uw klachten of ziekte(n) te beschrijven op een door ons ontwikkeld digitaal anamnese vragenformulier.

Dit wordt door u nauwkeurig ingevuld en geretourneerd. Het dient ter achtergrondinformatie en ondersteuning bij uw eerste bezoek.

Vervolgens wordt u uitgenodigd om samen met uw therapeut dit door te spreken. In dit gesprek wordt onze werkwijze uitvoerig doorgesproken. Tevens krijgt u de tijd en ruimte om uw vragen aan ons te stellen. Daarna zal het consult nog aangevuld worden met eventueel medische aanvullende vragen op het ingevulde anamnese vragenformulier. Zodat we inzicht krijgen in uw situatie tot nu toe. Tijdens dit bezoek krijgt u de gelegenheid om uw klachten uitgebreid uiteen te zetten. Indien beschikbaar maken we gebruik van uitslagen van onderzoeken die u in het ziekenhuis of bij de huisarts heeft gehad.

Na de anamnese worden alle gegevens geëvalueerd en bestudeerd. Er wordt een samenvatting gemaakt en u krijgt voedingsadviezen en overig adviezen, toegespitst op uw persoonlijke situatie. Ook maken we een zorgplan of behandelplan (een plan van aanpak), waarna de behandelingen kunnen beginnen.

Als het nodig is, worden algemene medische handelingen verricht zoals urineonderzoek, controle van bloeddruk, polsslag, inspectie van huid en lichamelijke aandoeningen, beluisteren van harttonen, longen en bronchiën.

Als zorgverlener ben ik verplicht om een dossier bij te houden. Ook wordt er voor aanvang van de eerste behandeling een behandelovereenkomst ingevuld. Ik ga vertrouwelijk met uw gegevens om, conform de AVG wet. Voor meer informatie zie privacyverklaring. Ook hanteer ik het beroepsgeheim.

 

 

Als therapeut ben ik  aangesloten bij de NWP, Beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals. Daarmee zijn hoge kwaliteitseisen gewaarborgd. De NWP hanteert voor haar therapeuten een beroepsopleiding op HBO niveau. De Westers Medische Basiskennis (MBK) en de Psychosociale Basiskennis (PsBK) is daar bij inbegrepen.