tarieven, vergoeding, behandelduur

Behandelduur:

Een behandeling duurt tussen de 20/30 en 60 minuten (vervolg of eerste behandeling incl. intakeformulier, gesprek en uitgebreid onderzoek).

Behandelfrequentie:
  • Een volgende behandeling is over 3 weken tot 6 maanden, afhankelijk van hoe het zelfgenezend vermogen kan functioneren. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de resultaten die direct merkbaar zijn tijdens de behandeling.
Tarieven:

De kosten voor het eerste consult bedragen bij Liesbeth Helderweirdt  € 150,- 
                                                                             bij Servio Uppelschoten    € 132,50

De kosten voor vervolgbehandelingen zijn bij Liesbeth Helderweirdt  € 97,- 
                                                                          bij Servio  Uppelschoten   € 85,-


U kunt pinnen of contant betalen.

Verwijzing:
U heeft voor een osteopathiebehandeling geen verwijzing van een arts nodig.

Vergoeding:
Alle zorgverzekeringen vergoeden osteopathie geheel of gedeeltelijk, als u aanvullend verzekerd bent.
Wij zijn aangesloten bij het NRO en NVO en voldoen aan de eisen die gesteld worden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Let op : u hoeft hiervoor niet uw eigen risico aan te spreken, maar komt DIRECT vanaf de 1e behandeling in aanmerking voor de VERGOEDING.

Als uw pakket uitgebreider is, is uw vergoeding meestal ook groter.
Zie verder hoe uw verzekering vergoedt bij : https://www.osteopathie.nl/vergoeding/kosten-en-vergoeding 

U kunt bij uw verzekering informeren wat u precies terug krijgt.

>> terug