tarieven, vergoeding, behandelduur

Behandelfrequentie:

Een volgende behandeling is over 3 weken tot 6 maanden, afhankelijk van hoe het zelfgenezend vermogen kan functioneren. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de resultaten die direct merkbaar zijn tijdens de behandeling.


Tarieven  osteopathie-behandelingen :

      Servio Uppelschoten  Liesbeth Helderweirdt-van Riessen 
Eerste consult volwassene,      onderzoek en behandeling   €  129,50      €  155,00  
Eerste consult baby,              onderzoek en behandeling   €    87,50       €  155,00  
Vervolgconsult volwassene   €    87,50       €  102,00  
Vervolgconsult baby   €    57,50    
 € 102 -€ 80
 
Verkort vervolgconsult   €    57,50      €    80,00  
               
 De duur van een eerste consult bedraagt 45 tot 60 minuten, 
 een vervolgconsult 30-45 minuten, 
 een verkort consult 20-30 minuten 

U kunt pinnen of contant betalen.


Verwijzing:
U heeft voor een osteopathiebehandeling geen verwijzing van een arts nodig.

Vergoeding:
Alle zorgverzekeringen vergoeden osteopathie geheel of gedeeltelijk, als u aanvullend verzekerd bent.
Wij zijn aangesloten bij het NRO en NVO en voldoen aan de eisen die gesteld worden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Let op : u hoeft hiervoor niet uw eigen risico aan te spreken, maar komt DIRECT vanaf de 1e behandeling in aanmerking voor de VERGOEDING.

Als uw pakket uitgebreider is, is uw vergoeding meestal ook groter.
Zie verder hoe uw verzekering vergoedt bij : https://www.osteopathie.nl/vergoeding/kosten-en-vergoeding 

U kunt bij uw verzekering informeren wat u precies terug krijgt.

>> terug

      Tarieven         osteopathie-behandelingen  
                 
        Servio Uppelschoten  Liesbeth Helderweirdt-van Riessen 
   eerste consult volwassene, onderzoek en behandeling   €   129,50      €  155,00  
   eerste consult baby, onderzoek en behandeling   €     87,50       €  155,00  
   vervolgconsult volwassene   €     87,50       €  102,00  
   vervolgconsult baby   €     57,50      € 102 -€ 80
   verkort vervolgconsult   €     57,50      €    80,00  
                 
   De duur van een eerste consult bedraagt 45 tot 60 minuten,         
   een vervolgconsult 30-45 minuten,           
   een verkort consult 20-40 minuten