Nieuwjaarswens 2019

Het afgelopen praktijkjaar ben ik vol passie bezig geweest met het uitvoerende deel van mijn vak, maar heeft het daarnaast in het teken gestaan van verbreden en verdiepen van kennis  en methodieken die ik als holistisch werkend natuurgeneeskundig therapeut hanteer. Hierdoor kan nu bijvoorbeeld Shiatsu meridiaan massage onderdeel van therapie zijn en heeft een holistische benadering van stress, burn-out en vitaliteit een plek binnen de praktijk gekregen.

Op de agenda van 2019 staan diverse scholingen die vanwege het holistische karakter van mijn behandelwijze een waardevolle aanvulling zijn. Zo komen onder andere intimiteit en seksualiteit, levensfasen en transities aan de orde en kent de training systemisch werk inmiddels een start.

Ook persoonlijk sta ik allesbehalve stil en kennen goede voornemens een plek in deze tijd van reflectie. Mijn streven is het helpen bijdragen aan bewustwording en verbinding. Bewustwording in zijn algemeenheid, maar ook in het nemen van eigen verantwoordelijkheid in de zorg voor een schonere wereld en verdraagzamere samenleving waarin compassie een plek heeft.

“You cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.” - Jane Goodall –  

Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en een inspirerend, gezond, gelukkig en liefdevol 2019.

Een warme groet,

Conny