extra maatregelen ivm coronavirus

Extra maatregelen die genomen worden om de behandelingen ...

Lees meer
Er even tussenuit..
Tiny Houses overzicht

.. Er even tussenuit ..                        ...

Lees meer
Heropening Praktijk

Zoals u wellicht heeft begrepen uit de woorden van de pre...

Lees meer

Nieuws

Reactie op "AVG":

Velden met (*) zijn verplicht.
AVG
(*):
(*):
(*):
:
(*):

AVG

 

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Privacywetgeving in werking treden. Het gaat dan om Privacy Richtlijn (95/46/EG) en de Richtlijn privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), de nationale wetten ter uitvoering van deze richtlijnen en/of, in voorkomend geval, de verordening (EU) 2016/679 (de "Algemene Verordening Gegevensbescherming"). Een en ander samengevat als de AVG. Deze wetgeving zal de wet Bescherming persoonsgegevens vervangen. De AVG verwacht een meer pro-actieve rol van iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. De meest relevante wijzigingen waar rekening mee dienen te worden gehouden zijn:

-          versterking en uitbreiding van privacyrechten;

-          meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

-          dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna AP) blijft net als voorheen onder de wet Bescherming persoonsgegevens de autoriteit die controleert of organisaties zich aan de wetgeving houden.

Ter voorbereiding op de nieuwe regelgeving heeft de AP een stappenplan opgesteld:

 

Het AVG-10 stappenplan:

1         Bewustwording

2         Rechten van betrokkenen

3         Overzicht verwerkingen

4         Data protection impact assessment (DPIA)

5         Privacy by design & privacy by default

6         Functionaris voor de gegevensbescherming

7         Meldplicht datalekken

8         Verwerkersovereenkomsten

9         Leidende toezichthouder

10     Toestemming

Zie verder voor privacystatement
register van verwerkingsactiviteiten en
verwerkersovereenkomst per therapeut via deze link